samen naar 100% schone energie uit Nederland

Van fossiel naar schoon in 2030. Het kan! Maar dan moet het nieuwe kabinet hiervoor de basis leggen. Door een partij overstijgende energiecommissie aan te stellen.

Onderteken nu de oproep aan het nieuwe kabinet en laat weten dat

ook jij snel naar 100% duurzame energie wilt.

ONDERTEKEN
DIRECT!

15713

mensen ondertekenden de brief al

Ja, ik vind het belangrijk dat er snel een Nationale Energiecommissie komt die samen met alle Nederlanders de energietransitie naar 2030 helpt versnellen.

Waarom jouw naam erbij hoort

 • v

  Je wilt zelf bepalen waar, met wie en hoe je groene stroom of warmte opwekt.

 • v

  Je wilt betere luchtkwaliteit voor jezelf en voor iedereen in Nederland.

 • v

  Je wilt betaalbare energie, die de natuur laat herstellen in plaats van verdwijnen.

 • v

  Je wilt meer werkgelegenheid voor laag- én hoogopgeleiden in Nederland.

 • v

  Je wilt veiligheid, een vredig perspectief voor vluchtelingen en geen oorlog om olie.

Oproep aan het nieuwe kabinet

Stel als energiedoel: In 2030 Nederland 100% fossielvrij

Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:

 • een krachtige doelstelling: in 2030 Nederland fossielvrij;
 • een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken;
 • een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie.

Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.

Zij gaan er ook voor

15713 mensen gingen je al voor

Dit zijn de laatste 50 ondertekenaars

Dit zijn de laatste 250 ondertekenaars

Marie-Claire Raijmakers-Boonacker, Yaman Akhras, Adrie Otte, Willem Boers, Janneke Wolkorte, Feicko Koller, Pieter Visser, Rhode Van Westen, J Pasmans, Michiel Van Weele, Iddo de Goederen, Linda van de Donk, Tjitske Wierda, Fons Janssen, Jeroen Erens, Iemkje Heier, Stasja Olejniczak, Ludo Ansems, Thijs Willems, Eva Eistert, Rinske Claasen, Isabel Kaijen, Alfred de Jager, Dick Tolsma, Laura Brongers, Pascal Obma, L Appelo, Teun van Son, Klaas Dijkman, Ronald Hagenaar, Jan Bethlehem, J.M. van de Reep, Marieke Gorkink, Wilma Kok, Franc Talsma, Bas de Jong, Lara Schuurkes, Jaap Visser, Selma Kers, Eef Visser, Pauline Meijerink, Lourens Boot, Auke Vogelzang, Wouter de Maijer, L.J. Hooijkaas, Liz Moen, Linnemore Nefdt, Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Marina van Deursen, John De Greef,

Marie-Claire Raijmakers-Boonacker, Yaman Akhras, Adrie Otte, Willem Boers, Janneke Wolkorte, Feicko Koller, Pieter Visser, Rhode Van Westen, J Pasmans, Michiel Van Weele, Iddo de Goederen, Linda van de Donk, Tjitske Wierda, Fons Janssen, Jeroen Erens, Iemkje Heier, Stasja Olejniczak, Ludo Ansems, Thijs Willems, Eva Eistert, Rinske Claasen, Isabel Kaijen, Alfred de Jager, Dick Tolsma, Laura Brongers, Pascal Obma, L Appelo, Teun van Son, Klaas Dijkman, Ronald Hagenaar, Jan Bethlehem, J.M. van de Reep, Marieke Gorkink, Wilma Kok, Franc Talsma, Bas de Jong, Lara Schuurkes, Jaap Visser, Selma Kers, Eef Visser, Pauline Meijerink, Lourens Boot, Auke Vogelzang, Wouter de Maijer, L.J. Hooijkaas, Liz Moen, Linnemore Nefdt, Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Marina van Deursen, John De Greef, reijer kok, Lianne Van els, Kitty van der Velden, Wim Somers, Lennart Henning, cassandra Van den berg, Manon Van stein, Udo Zwart , Marco van den Berg, David Swinkels, Gerda Postema, Angela Huizinga, Hielke Hijlkema, Joost Winkel, Nynke Bout, Jeannet Bijleveld, Maarten Jan Bijl, Marjan Hoogeveen, Arjan de Vries, bert piekstra, Peter Mulder, Rick Noordhuizen, Carola Kelholt, Marion Fischer, Rashnu Philips, Marjon Beukering, Abraham Eijgenraam, jan van schaaik, Joost de Bruijn, Gerard Koning, Eva Janssen, Gert Jan Van schaik, michiel v d wilt, Willy Onderberg, Natascha Kooiman, N Jaffri, Ine Zuurmond, Bert van Buggenum, Wim Ypma, Marion Visser, Marcia Portier, Karel Mulder, Arnold van den Broek, K Noom, R Kleintjens, Roelf Zuidema, Didy Huysse, Jelle Vegt, Kees de Groot, Aafje Brinkman, Bernice Breuer, J.A.M. Molenaar, Jan van der Ploeg, betty Bobeldijk, Dick Jager, Dieuwke van Wijk, Bert Sobering, Sten De Wit, Durkje Travaille, Lars Hammer, Roel van Dun, Ludy Feyen, Ger Lemmens, Mariska Boer, Karin Pronk, Kees Sanders, BWD Moerkercken van der Meulen, jacqueline brouwer, Dirkje Westerbeek, Dieske Kruisselbrink, Roel Post, Piet Groenia, joris van de Griendt, Henriette Raams, Lucas Suringar, Abraham F. Kramer, Roel Assies, Denis Slieker, Wies van Veen, hans besseling, Saskia van de Ree, Frits Wuts, arie kroon, Jan Jaap Schuitert, Jan Smolenaars, Feiko Land, Kees ter Heide, Gerie Besten, Jeroen van Weeghel, Joke Vos-Jelsma, Damien van der Bijl, Astri Skarveland, Anke Dijksman, Hermina G. Janssen-Achterberg, Jos van Wegen, N Smakman, Fabiola Peek, juut goede, Corrie van derHeide, Marjanne van Willigen , Hendrik Jan van der Kooij, Hugo Skoppek, Karen Davidse, Pieter Westerik, Han Overeem, Fran Bielders, Leny Zomer, M. Alvarez, A Craens, Roel Beckers , Marga Sijmonsbergen, cm de boer, Jenny Rodenburgh, Astrid Vink, Anny Alferink, Ad Stuijvenberg, Agatha Johanna Schipper, Frank Rijnders, Agnes Kuiper, Hendrik Jan van LIJNEN NOOMEN, Dick Korf, Jan Smout , gerbe ouwehand , Rolia Wiggelinkhuijsen, Sander van Duijn, Wouter Baars, ingeborg groenhof, Anna Maria Paassen, Jeroen van Agt, Lennaert Van der Velden, Rik Driessen, I. Ooijevaar , René Albertz, Pw Van der Linden, Monique Van Ooteghem , Marijke Dijkman, Aphra van den Berg, Arie De Jong, Q.E. van Limburg Stirum, Tjalda van den Esschert, Hans Scholing, Eric Soyeux, Victor Hoenderdos , Saskia Cortlever, Peter van de Wiel, Greetje Witte-Rang, Charlotte Wulff, M.J. Waterloo, Arjen Oord, Mirthe Oude Alink, Rixt Steenstra, Lara Oude Alink, Lisette Ceelie, Philip Koelemij, Rene Nouwens, Henk Wagner, Gabor Sandor Pulai, Saskia Karels, Dino Steenbeek , Jochem Van der Stoel, Paul van der Meulen, Dion Trilsbeek, Hanno Maljaars, Gereon Kaiping, Jan Kersten , Solange Cleutjens , Katja Sluijter, August de Leeuw, Cynthia reindersma, Yvon Schilder, Thorsten Roobeek, Yvette Iseni, Marianne Flach, Corine van der Post, Kok van de Loosdrecht, Maria Groenewegen, Charlotte Chandeck, Ludwig Blok, Boen Groothoff, Peter Zonneveld, Timber Groeneveld, Jesper Klos, Paul Delcour, Steven Doesburg, Eric Smekens, Joke Brussen, A.A.S. Kruit, H.B. Kliffen, Tineke Bos , Stefan Wouters, Dennis Broeders, nico bulter, Magda Raats, Martha Peters, Dewi Cadat, Rutger Hermens, Ellen Mok, Koen Klooster, Harm Schouten, Martijn Imhoff

En vele anderen

Wat doet een Energiecommissie?

Een commissie, dat klinkt saai en iets voor de politiek. Niet de Nationale Energiecommissie. Die is van ons allemaal. De Nationale Energiecommissie staat boven de politiek – en werkt samen met inwoners, onderwijs, overheid, bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. De Nationale Energiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor de energieversnelling.

Er zijn in Nederland inmiddels al duizenden mensen actief in regionale energiecommissies die meewerken, meedenken en meedoen.

De duurzame energie-agenda bepalen we samen. De Nationale Energiecommissie ondersteunt: met geld, coördinatie en planning.

Groen Hollands vernuft - de Nationale Energiecommissie maakt innovatie en investeringen los.

Gezond verstand - de Nationale Energiecommissie zorgt dat iedereen weet wat kan, en zorgt dat wat kan ook mag.

De Nationale Energiecommissie dat zijn wij

In heel Nederland zijn mensen samen bezig met hun eigen groene energievoorziening. Die mensen, dat zijn wij. Buren, ondernemers, ambtenaren, studenten, pensionado’s, jongerenverenigingen, leraren, energiecoöperaties, noem maar op.

Allemaal met hetzelfde doel voor ogen: zelf bepalen waar, hoe en met wie we onze groene energie opwekken. Onze energievoorziening veilig stellen. Onze kennis, mensen en creativiteit aanwenden. Dankzij de versnelling naar 2030 meer nieuwe banen, meer werk en nieuwe innovaties creëren.

Ruud Koornstra is onze eerste Nationale Energiecommissaris. Zodra de regering de Nationale Energiecommissie heeft ingesteld – staat hij zijn plek direct af.

Pauline Westendorp, aanjager van de Energiecommissie Amsterdam

Freon Bouwe de Boer, aanjager in Friesland en vele anderen.

En vele anderen

VEELGESTELDE VRAGEN

Dit wil je vast weten

Energietransitie duidt op de overschakeling van fossiele energie (zoals olie, steenkool en gas) naar schone groene energie (zoals zon, wind, water). Het gebruik van fossiele bronnen is de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot en daarmee ook van de klimaatproblemen.
De aarde wordt te warm en dat komt grotendeels door CO2-uitstoot die een broeikas om de aarde vormt. Daardoor is het klimaat steeds instabieler en worden veel landen steeds onleefbaarder. Het grootste deel van de CO2-uitstoot is afkomstig van verbranding van fossiele brandstof. Vandaar dat we moeten overstappen op groene (duurzame) energie.
In 2015 produceerde Nederland ruim 30 miljard kWh duurzame energie. Dat is maar 6% van de energie die we in 2015 met z’n allen gebruikten. Het huidige regeringsdoel is 14% in 2020.
De inspiratie voor de Nationale Energiecommissie komt voort uit een parallel tussen de energietransitie en het Deltaplan: Een ingrijpende operatie op nationaal niveau, die om een gedepolitiseerde aanpak vraagt, een uitvoeringtijd van enkele tientallen jaren heeft (meerdere kabinetsperioden in elk geval), en die met visie, vasthoudendheid en brede maatschappelijke steun uitgevoerd moet worden.
Het organiseren van de energietransitie van fossiel naar schoon (100% fossielvrij) in 2030.

De Nationale Energiecommissie staat boven de politiek – en werkt samen met inwoners, onderwijs, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Nationale Energiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor de energieversnelling.
Alle partijen – zowel de mensen in formele organisaties als informele organisaties – die hun kennis en ervaring in willen zetten voor de energietransitie.
CO2-uitstoot is een mondiaal probleem dat overal ter wereld wordt aangepakt. Maar het is ook een kans! Door in te zetten op een snellere energietransitie, kan Nederland – net als op het gebied van water – zorgen dat we zelf onze eigen energie produceren en onze kennis en producten verkopen aan het buitenland.
Een koploperspositie kan Nederland veel voordeel opleveren. Als klein land kunnen wij niet aan de thermostaatknop van de wereld draaien, maar wij kunnen als koploper met kennis en innovatie weldegelijk invloedrijk zijn.
Deze termen worden in Nederland naast elkaar gebruikt. Voor ons betekent het allemaal hetzelfde - vandaar dat we het door elkaar heen gebruiken in onze teksten. De Nationale Energiecommissie wil schone, eerlijke en veilige energie in 2030.
 • Technisch kan het.

 • Er is ruimte genoeg in Nederland.

 • Financieel is het haalbaar (mede via pensioenfondsen , rendeerbare investeringen).

 • We hebben 13 jaar de tijd.

 • Voorwaarde is een vastberaden overheid die er helemaal voor gaat.
 • Gas gebruiken we voornamelijk voor verwarmen en koken. Dat kan inmiddels heel goed zonder gas. Denk aan elektrisch koken en warmtepompen voor verwarming. Huishoudens en kantoren hebben dan tot 2030 de tijd om van het gas af te gaan.